Otse põhisisu juurde

Postitused

Kuvatud on kuupäeva aprill, 2022 postitused

Viies päev, 29.04.2022

Reede oli kokkuvõtete päev. Arutati nädala tegevusi, anti üksteisele tagasisidet ja tutvuti õpilaste eluruumidega.  Päeva ülesanne oli koostada kolleegidele ja koolile tagasiside esitlus projekti kohta, kus antakse ülevaade õpitust ning mida õpilased juunis tegema hakkavad.  Lisaks sellele tutvustati õpetajatele Youtube kanaleid, kust on võimalik vaadelda erinevaid tunde üle maailma. Üks kanalitest on näiteks Lessons In Observation .  Õpetajad said tunnistuse projektikoolituse läbimise kohta. 

Neljas päev, 28.04.2022

Neljanda päeva hommikul uurisid Rannu õpetajad Saksamaa koolide hindamissüsteemi. Selgus, et Saksamaal on väga hea tulemus hinne 1,0 ja veel parem tulemus võib olla lausa 1,4. Samas tähendab hinne 2,4, et õpilane on testi läbinud ja hinne 4,0 on nende jaoks väga halb. Üldiselt õpilastele antakse terve õppeaasta jooksul õpitulemuste kohta tagasisidet ning aasta lõpus sooritavad nad eksameid. Näiteks võib gümnaasiumiõpilasel olla õppeaasta lõpus viie nädala jooksul 25 eksamit: kolm matemaatikas, kaks inglise keeles jne. Kõige kauem kestab ajalooeksam (2h ja 15min), samas on mõni eksam ainult 45 minutit.  Räägiti ka õpetaja ja õpilase vahelisest suhtlusest. Selgus, et õpetajal ei ole õpilasega sõbrasuhet ning nad ei tohi olla ka sotsiaalmeedias omavahelises suhtluses.  Õpetajad tegid läbi praktilised harjutused, mis aitaksid õpilastel saada iseseisvamateks õppijateks. Selleks kasutati prof. Sugata Mitra programmi SOLE (Self Organised Learning Environment). Selle programmi põhjal tuleks an

Kolmas päev, 27.04.2022

Kolmandal koolituspäeval külastasid Rannu õpetajad Leipzigi Rahvusvahelist Kooli.  Õpetajatele tutvustati kooli õppesüsteemi. Saadi teada, et kool on õppemaksuga, millest lapsevanem maksab aastas 8000 eurot ning teine samapalju maksab omavalitsus. Koolis õpib ligi 1000 õpilast vanuses 1 - 18. Rannu õpetajad külastasid õppehoonet, kus õppisid lapsed vanuses 6 - 18, kes on pärit seitsmekümnest riigist.  Õpetajad nägid koolis erinevaid ruume, said vestelda aineõpetajatega ning põgusalt vaadelda prantsuse keele tundi.  Pärast kooli külastust oli õpetajatel võimalus tutvuda Leipzigi linna vaatamisväärsustega.